FAQ

1. Welke medicatie gebruikt Afslanken.nl?

Afslanken.nl maakt voor haar behandeling gebruik van medicatie uit de klasse van de GLP-1 agonisten. GLP betekent glucagon-like-peptide en is een zgn. incretine. Incretines zijn hormonen die van nature in de darmen zitten. Tijdens het eten stimuleren deze hormonen de alvleesklier tot afgifte van insuline. Het incretine hormoon GLP-1 (glucagon-like peptide-1) zorgt voor een verminderde eetlust en een vertraagde maaglediging.

2. Wat zijn de effecten van deze medicatie?

Het gewichtsverlies is deels afhankelijk van de persoonlijke leefstijl. Gemiddeld raakten deelnemers in onderstaande studies zo’n 15,6% van hun lichaamsgewicht kwijt in een periode van 4-6 maanden*.
*Zie publicatie: Mehta A et al. | Obes Sci Pract. 2017; 3(1): 3-14.
**Zie publicatie: Wilding J.P.H., Batterham R.L., Calanna S., et al. | 10.1056/NEJMoa2032183
Door gebruik van GLP1-agonisten vermindert de eetlust en wordt het ontledigen van de maag vertraagd. De hersenen geven minder het “hongergevoel” signaal af. Hierdoor lukt het beter om minder te eten en heeft de cliënt langer een voldaan gevoel.

3. Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van GLP-1 agonisten?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en diarree. Dit komt bij meer dan 10% van de cliënten voor en zijn van voorbijgaande aard. Andere bijwerkingen, zoals braken, buikpijn, obstipatie en maagslijmvliesontsteking komen bij 1 tot 10% van de cliënten voor en zijn ook van voorbijgaande aard.
GLP-1 agonisten worden bij patiënten met diabetes type 2 onder bepaalde voorwaarden vergoed.

4. Wanneer mag ik deze medicatie niet gebruiken?

Het gebruik van GLP1-agnoisten wordt ontraden bij zwangerschap en borstvoeding. Er zijn van deze medicatie geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend. Tijdens het eerste consult kijken we samen of er andere redenen zijn waarom het beter is om geen GLP-1 te gebruiken. Cliënten met diabetes type 2 adviseren wij contact op te nemen met de huisarts.

5. Waaruit bestaat het behandeltraject / programma?

Het integrale behandeltraject bestaat uit een intake gesprek met een arts, bloedonderzoek, begeleiding door de verpleegkundige van Afslanken.nl, gewichtsmetingen, beweging- en voedingsadviezen. Mogelijk wordt met de persoonlijke huisarts contact opgenomen voor behandeladviezen.

6. Wat als ik mijn streefgewicht heb bereikt?

Om ervoor te zorgen dat je resultaten duurzaam zijn, volgt een nabehandelingstraject waarin de cliënten op stabiel gewichtsniveau blijven. Hierbij word je wekelijkse onderhoudsdosis in overleg met het medisch team voor jou bepaald.

7. Wat zijn de kosten voor het behandeltraject?

De totale kosten voor het behandeltraject zijn €500,- per maand. De kosten voor consulten, medicatie, bloeddrukmetingen en lichaamsanalyse zijn all-in. De kosten voor het bloedonderzoek kunnen door Afslanken.nl in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar.

8. Wat is de garantie op succes?

De gewichtsreductie resultaten per cliënt zijn afhankelijk van de motivatie van cliënt, de medicatiedosering, de duur van het behandeltraject en opvolging van de beweging en voedingsadviezen. De gemiddelde resultaten voor gewichtsverlies +/- 15,6% zijn een opgave van de fabrikant: Novo Nordisk.

9. Is de dosering van de medicatie variabel?

De onderhoudsdosis van GLP1-agnoisten is 2,4 mg eenmaal per week. Dit wordt bereikt door een periodieke ophoging van de start dosis van 0.25mg. Deze dosis zal na 3 a 4 weken worden aangepast door de Afslanken.nl arts op basis van lichaamsgewicht en gastro-intestinale bijwerkingen. De standaard opbouw is:

  • Week 1-4 1 per week 0,25 mg
  • Week 5-8 1 per week 0,5 mg
  • Week 9-12 1 per week 1,0 mg
  • Week 13-16 1 per week 1,7 mg
  • Onderhoudsdosis 1 per week 2,4 mg

10. Wat is het voordeel van deze methode boven andere lifestyle programma's zoals dieet?

Er zijn veel lifestyle programma’s voor gewichtsverlies. Het integrale behandelprogramma van Afslanken.nl is gebaseerd op een nieuw door de EMA en FDA goedgekeurd medicijn voor gewichtsverlies. Cliënten ervaren al snel positieve resultaten zonder hun leefstijl drastisch te veranderen. De intensieve en persoonlijke begeleiding door de Afslanken.nl artsen geven een stimulans in de motivatie van cliënten.

11. Kan iedereen meedoen?

Het behandelprogramma van Afslanken.nl is voor personen met een BMI > 27. Bloedonderzoek en de intake door de arts van Afslanken.nl zijn standaard onderdelen van het behandelprogramma. De medische begeleiding is er op gericht om de mogelijke bijwerkingen van het medicijn te minimaliseren en op zelfwerkzaamheid van de cliënten.